Informace a doporučení

Provozní informace

 • Klienti platí úhradu za poskytované služby v dohodnuté výši a způsobem uvedeným ve smlouvě o poskytování sociální služby.
 • Klienti spoluvytváří celkové přátelské a pozitivní ovzduší Domova. Dodržují pravidla slušného chování ve vztahu k ostatním obyvatelům i personálu.
 • Klienti se podílejí na racionálním hospodaření s energiemi a vodou. Udržují pořádek v budově i okolí.
 • Klienti respektují z bezpečnostních důvodů zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm mimo vyhrazené prostory kuřárny.
 • Klienti užívají řádně prostory jim vyhrazené k ubytování a společnému užívání. Klienti bez souhlasu poskytovatele neprovádějí žádné změny či úpravy v těchto prostorách. Škodu na majetku způsobenou v opilosti klient uhradí.
 • Klienti mohou používat vlastní spotřebiče pouze se souhlasem poskytovatele.
 • Klienti si hradí telekomunikační poplatky za ty přístroje, které jsou v jejich osobním užívání způsobem, který je uveden ve smlouvě o poskytnutí sociální služby.
 • Klienti umožní zaměstnancům Domova provedení úklidu v potřebném rozsahu na pokoji, event. též úklid skříně a nočního stolku. Úklid skříní a nočních stolků se provádí vždy za přítomnosti klienta.
 • Doporučujeme klientům respektovat rady lékaře a zdravotního personálu.
 • Klienti se řídí pokyny personálu ve výjimečných situacích, při kterých hrozí ohrožení života a zdraví.

Bezplatná WiFi pro klienty Domova

Bezplatná WiFi pro klienty Domova

Pro klienty našeho Domova je k dispozici bezplatné připojení k internetu prostřednictvím WiFi, která je rozvedena do všech podlaží. Klienti jej mohou využít na svém chytrém telefonu, tabletu či notebooku, případně mohou komunikovat se svými blízkými přes Skype na zapůjčeném tabletu (viz článek níže). Připojení k WiFi je v odůvodněných případech k dispozici i pro návštěvníky Domova.

S potřebným nastavením zařízení, instalací aplikací a řešením případných technických problémů klientům ochotně pomůžeme.

Poznámka: Prosíme klienty a návštěvníky Domova o respektování ostatních účastníků, zejména aby se vyvarovali přístupu na stránky s nevhodným obsahem, stahování filmů apod. Děkujeme za pochopení.

Skype pro klienty Domova

Skype pro klienty Domova

Pro případy, kdy z rozličných důvodů nemůžete osobně navštívit své blízké v našem Domově, jsme připravili možnost virtuální návštěvy prostřednictvím aplikace Skype .

Zejména v době epidemií, kdy je pro bezpečí našich klientů Domov takřka hermeticky uzavřen, může být videorelace Skype jednou z mála možností, jak se naši klienti mohou tváří v tvář pozdravit se svojí rodinou.

Co budete potřebovat

Aplikaci Skype si nainstalujete a spustíte snad na všech chytrých telefonech, tabletech a počítačích, ve Windows 10 je dokonce již integrována v systému. Skype jako aplikaci do mobilního telefonu si můžete stáhnout z Google Play, do počítače pak ze stránek Skype .

Dále budete potřebovat svůj uživatelský účet (bezplatnou registraci) na Skypu. Po spuštění Skypu se vám objeví průvodce, který vás registrací snadno provede. Uživatelský účet u Skype je obvykle vázán na mailovou adresu, tu si prosím předem připravte.

Jak se s námi spojíte

Pro komunikaci našich klientů s jejich rodinnými příslušníky jsme zřídili následující účty Skype:

Domov "Srdce v dlaních"
skype@ddfilipov.cz
live:.cid.3e5d29dbf4afd94d

Domov "Srdce v dlaních" 1
skype1@ddfilipov.cz
live:.cid.aea006d7c88d24d8

Jak dojednat termín videorelace

Spojte se prosím s naší pracovnicí, pí. Nerudovou, tel. 733 737 583, zajistí vám vhodný termín, komunikační prostředek pro klienta (tablet) a pracovnici, která bude asistovat při navázání videohovoru.

Informace poskytnuté dle zákona č. 106/1999 Sb.

Zákon o svobodném přístupu k informacím

Seznam bude průběžně zveřejňován

Prohlášení o přístupnosti

Domov „Srdce v dlaních“ – sociální služby Jiříkov (dále jen „Domov“) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy (zákonem č. 99/2019 Sb.), které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102.

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje k formě a obsahu webových stránek www.ddfilipov.cz.

Stav souladu

Veřejně přístupné internetové stránky Domova jsou částečně v souladu se zákonem o přístupnosti, směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. (EU) 2016/2102, ze dne 26. 10. 2016, o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací subjektů veřejného sektoru, normou č. EN 301 549 V2. 1.2 (2018-08). a standardem WCAG 2.1 z důvodu nedostatečně přístupného obsahu anebo výjimek uvedených níže.

Přístupnost obsahu

Na internetových stránkách jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu DOC, DOCX, XLS, XLSX a PDF, a to zejména z důvodů, že obsahují typografické prvky a formátování, které webový formát HTML nepodporuje, nebo jsou rozsahem příliš velké. Z těchto důvodů doporučujeme jejich stažení. K prohlížení těchto dokumentů je možné zdarma stáhnout vhodné aplikace (viz. Doporučení níže). V některých webových prohlížečích je ale již integrována příslušná aplikace, jež slouží k prohlížení výše uvedených formátů dokumentů. Některé publikované PDF dokumenty jsou pouze ve formě skenů listinných dokumentů a neobsahují tedy textovou vrstvu. Jedná o dokumenty jejichž plnohodnotná elektronizace není možná. V zájmu přístupnosti je však množství takových dokumentů omezováno na nejnižší možnou míru.

Doporučení

K zobrazení některých informací, nebo k otevření přiložených souborů může být (podle vybavení vašeho internetového prohlížeče) zapotřebí speciální programové vybavení:

 • PDF dokumenty lze číst například v Adobe Acrobat Readeru - získáte zdarma zde .
 • DOC, DOCX, XLS, XLSX, PPT, PPTX soubory je možné otevřít v aplikaci Libre Office - získáte zdarma zde .

Pokud je pro vás text obtížně čitelný, k jeho zvětšení můžete použít nástroje vašeho prohlížeče. Design stránek je responzivní a obsah se přizpůsobí vaší obrazovce.

V nejběžnějších moderních prohlížečích (MS Internet Explorer, MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari) lze text zvětšit přidržením klávesy Ctrl a stiskem tlačítka "+", zmenšit pak kombinací Ctrl + "-". K původní velikosti se lze vrátit pomocí Ctrl + "0", nebo Ctrl + "*". V Safari na OS X použijte místo Ctrl klávesu Command (⌘).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14. září 2020.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Pro zpětnou vazbu prosím kontaktujte správce webových stránek na emailové adrese: petr@sauneo.cz

Postup pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte:

Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
email: pristupnost@mvcr.cz

Seznam důležitých dokumentů

Další doplňující informace

Usnadnění

 • V Orientační nabídce je kromě jiného umístěn odkaz "Vypnout / Zapnout grafiku". Odkaz se může hodit při pomalém připojení nebo u některého méně běžného zařízení s nedostatečnou podporou CSS. V případě podpory cookies se zachová informace o naposledy zvoleném stavu.
 • Při tisku stránek se na výstupní zařízení posílá verze bez zbytečných barev a zdobné grafiky z velké části využívající základního formátování vestavěného v prohlížečích, mírně upraveného do konečné podoby doplňkem CSS. Pomocí CSS jsou také po volbě odkazu "Vytisknout" v orientační nabídce volitelně z tisku vyloučeny ty části stránek, které nemají v tiskové verzi smysl (menu, formuláře, atd.). Volitelnost vyžaduje podporu Java Skriptu, v opačném případě se nevolitelně tiskne pouze smysluplný obsah.

Prohlášení o použití cookies

Tyto webové stránky ukládají v souladu se zákony na vaše zařízení soubory, obecně nazývané cookies.

Co jsou cookies?

Cookies jsou malé datové soubory, díky kterým si navštívené webové stránky pamatují vaše úkony a nastavení, které jste na nich provedli, takže tyto údaje nemusíte zadávat opakovaně. Cookies nepředstavují nebezpečí, mají však význam pro ochranu soukromí. Cookies nelze použít pro zjištění totožnosti návštěvníků stránek ani ke zneužití přihlašovacích údajů.

Jaké cookies používáme?

Používáme cookies například pro zachování přepnutí zobrazení z mobilních zařízení do PC verze webu, pro kontrolu hlasování v anketách a další pro zachování vašich preferencí při prohlížení těchto webových stránek. Podrobnější informace získáte na níže uvedeném kontaktu na správce webu.

Dále používáme cookies třetích stran (např. Google Analytics pro analýzu návštěvnosti). Tyto cookies jsou řízeny třetími stranami a nemáme přístup ke čtení nebo zápisu těchto dat.

Souhlas s ukládáním cookies

Většina prohlížečů cookies automaticky akceptuje, pokud není prohlížeč nastaven jinak. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s ukládáním souborů cookies. Použití cookies můžete omezit nebo zablokovat v nastavení svého webového prohlížeče. Informace o nastavení konkrétního prohlížeče naleznete na uvedených adresách:

Operační program Zaměstnanost


Přehrát stránku